O nás

Stavební firma Dolter s.r.o. byla založena v Malšicích, v okrese Tábor, v roce 1996. Po celou dobru se zabýváme především realizací stavebních zakázek. Provádíme veškeré novostavby a rekonstrukce z oborů bytových a občanských staveb, průmyslových staveb i inženýrských staveb. Současně provádíme i subdodávky všech řemesel.

Cílem naší firmy je rozvíjet se, získávat lepší a lepší zakázky, zvyšovat počet zaměstnaných osob v naší firmě, za stálého zvyšování spokojenosti našich zákazníků za poskytované služby.

V současné době disponuje naše firma dvanácti stálými zaměstnanci.

Jako důkaz cíle zvyšování kvality bylo získání certifikátu jakosti ISO 9001:2001 v roce 2005.

Díky tomuto certifikátu může naše firma vstupovat do veřejných zakázek.

Areál firmy Dolter
Areál firmy Dolter

Našim klientům nabízíme

zemní práce

Zemní práce

rekonstrukce

Rekonstrukce

rodinné domy

Rodinné domy

betonárka

Betonárky

fasády

Fasády a sádrokartony

obklady a dlažby

Obklady a dlažby

autodoprava

Kontejnerovou dopravu

Let na trhu

Realizovaných projektů

Politika jakosti

Vztah k zákazníkovi

Jsme firmou orientující se silně na zákazníka.
Cílem všech našich činností je vždy 100% splnění všech předem stanovených požadavků zákazníka na kvalitní produkci stavebních prací se zaměřením na výstabu rodinných domů a malých průmyslových staveb. Rovněž se snažíme předvídat budoucí potřeby zákazníka.
Chceme zlepšením všech procesů firmy a zlepšením vztahů se spolupracujícími subjekty docílit schopnost beze zbytku plnit požadavky zákazníka a jednat v souladu s jeho přáními a požadavky.

Vztah k firmě, trhu

Naším cílem je dosáhnot vedoucího postavení v oblasti kvality výstavby rodinných domů a malých průmyslových staveb mezi srovnatelnou konkurencí v ČR.
Všechny procesy jsou poskytovány v souladu s platnými legislativními, zdravotními, hygienickými, bezpečnostními a ekologickými podmínkami, které jsou určené platnou legislativou ČR.
Společnost zabezpečuje nutnou podporu pro zajištění činnosti všech procesů, jejich měření, monitorování a analyzování, aby bylo dosahováno plánovaných výsledků a neustálého zlepšování.
Společnost dbá o optimální zajišťování a využívání potřebných zdrojů.

Vztah k zaměstnancům

Každý náš zaměstnanec je přesvědčen o významu jakosti pro prosperitu firmy, zná svoji odpovědnost a postavení v systému jakosti. Kvalitní a odpovědná práce každého zaměstnance je zárukou úspěchu firmy. Naši pracovníci jsou vybírání na základě odborných, ale i vyšších morálních vlastností. Pracovníci jsou a zůstávají díky komplexnímu zapracování, kontinuálnímu vzdělávání a podpoře vedení nositeli výkonnosti naší firmy. Na podporu zlepšení mezilidských vztahů uvnitř firmy podporujeme sociálně a společensky motivovaný systém. Dobrou vzájemnou komunikací chceme prohlubovat vztah a sounáležitost k firmě. Základem systému je odborně silný, stabilizovaný a spokojený kolektiv pracovníků.

Vztah k dodavatelům

Všichni naši dodavatelé jsou schopni dodávat přesně podle našich potřeb a specifikací. Chceme mít jenom spolehlivé a kvalitní dodavatele. Požadujeme mít ze svých dodavatelů partnery na stejné úrovni zajištění jakosti. Budeme je hodnotit, vybírat a úzce s nimi spolupracovat tak, aby splnili naše očekávání.

Vztah k systému managementu jakosti

Naší snahou je dosáhnout souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2001 a tím plnit požadavky systému managementu jakosti. Vedení firmy se zavazuje pravidelně ověřovat funkčnost systému a zabezpečovat všechny potřebné zdroje k jeho efektivnímu fungování.

Neustále zlepšování

Touto schválenou a vyhlášenou politikou jakosti se zavazujeme neustále zefektivňovat zavedený systém. Změny v organizaci řízení jsou směřovány ke zlepšení jakosti produkce firmy. Zlepšování jakosti chápeme jako proces stálý a systematický.

Přístup k okolí a životnímu prostředí

Zavazujeme se plánovaně a cílevědomě zlepšovat pracovní prostředí ve všech činnostech firmy. Chceme udržovat životní prostředí a své okolí na takové úrovni, která bude nejen splňovat požadavky předpisů, ale i oprávněné požadavky zájmových skupin.