O nás

Stavební firma Dolter s.r.o. byla založena v Malšicích, v okrese Tábor, v roce 1996. Už přes 17 let se zabýváme především realizací stavebních zakázek. Provádíme veškeré novostavby a rekonstrukce z oborů bytových a občanských staveb, průmyslových staveb i inženýrských staveb. Současně provádíme i subdodávky všech řemesel.

Cílem naší firmy je rozvíjet se, získávat lepší a lepší zakázky, zvyšovat počet zaměstnaných osob v naší firmě, za stálého zvyšování spokojenosti našich zákazníků za poskytované služby.

V současné době disponuje naše firma dvanácti stálými zaměstnanci.

Jako důkaz cíle zvyšování kvality bylo získání certifikátu jakosti ISO 9001:2001 v roce 2005.

Díky tomuto certifikátu může naše firma vstupovat do veřejných zakázek.

Areál firmy Dolter
Areál firmy Dolter

Našim klientům nabízíme

zemní práce

Stavební a zemní práce

rekonstrukce

Rekonstrukce

rodinné domy

Rodinné domy

subdodávky

Subdodávky

betonárka

Betonárky

fasády

Fasády a sádrokartony

obklady a dlažby

Obklady a dlažby

autodoprava

Kontejnerovou dopravu

Let na trhu

Realizovaných projektů

Politika jakosti

Vztah k zákazníkovi

Jsme firmou orientující se silně na zákazníka.
Cílem všech našich činností je vždy 100% splnění všech předem stanovených požadavků zákazníka na kvalitní produkci stavebních prací se zaměřením na výstabu rodinných domů a malých průmyslových staveb. Rovněž se snažíme předvídat budoucí potřeby zákazníka.
Chceme zlepšením všech procesů firmy a zlepšením vztahů se spolupracujícími subjekty docílit schopnost beze zbytku plnit požadavky zákazníka a jednat v souladu s jeho přáními a požadavky.

Vztah k firmě, trhu

Naším cílem je dosáhnot vedoucího postavení v oblasti kvality výstavby rodinných domů a malých průmyslových staveb mezi srovnatelnou konkurencí v ČR.
Všechny procesy jsou poskytovány v souladu s platnými legislativními, zdravotními, hygienickými, bezpečnostními a ekologickými podmínkami, které jsou určené platnou legislativou ČR.
Společnost zabezpečuje nutnou podporu pro zajištění činnosti všech procesů, jejich měření, monitorování a analyzování, aby bylo dosahováno plánovaných výsledků a neustálého zlepšování.
Společnost dbá o optimální zajišťování a využívání potřebných zdrojů.

Vztah k zaměstnancům

Každý náš zaměstnanec je přesvědčen o významu jakosti pro prosperitu firmy, zná svoji odpovědnost a postavení v systému jakosti. Kvalitní a odpovědná práce každého zaměstnance je zárukou úspěchu firmy. Naši pracovníci jsou vybírání na základě odborných, ale i vyšších morálních vlastností. Pracovníci jsou a zůstávají díky komplexnímu zapracování, kontinuálnímu vzdělávání a podpoře vedení nositeli výkonnosti naší firmy. Na podporu zlepšení mezilidských vztahů uvnitř firmy podporujeme sociálně a společensky motivovaný systém. Dobrou vzájemnou komunikací chceme prohlubovat vztah a sounáležitost k firmě. Základem systému je odborně silný, stabilizovaný a spokojený kolektiv pracovníků.

Vztah k dodavatelům

Všichni naši dodavatelé jsou schopni dodávat přesně podle našich potřeb a specifikací. Chceme mít jenom spolehlivé a kvalitní dodavatele. Požadujeme mít ze svých dodavatelů partnery na stejné úrovni zajištění jakosti. Budeme je hodnotit, vybírat a úzce s nimi spolupracovat tak, aby splnili naše očekávání.

Vztah k systému managementu jakosti

Naší snahou je dosáhnout souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2001 a tím plnit požadavky systému managementu jakosti. Vedení firmy se zavazuje pravidelně ověřovat funkčnost systému a zabezpečovat všechny potřebné zdroje k jeho efektivnímu fungování.

Neustále zlepšování

Touto schválenou a vyhlášenou politikou jakosti se zavazujeme neustále zefektivňovat zavedený systém. Změny v organizaci řízení jsou směřovány ke zlepšení jakosti produkce firmy. Zlepšování jakosti chápeme jako proces stálý a systematický.

Přístup k okolí a životnímu prostředí

Zavazujeme se plánovaně a cílevědomě zlepšovat pracovní prostředí ve všech činnostech firmy. Chceme udržovat životní prostředí a své okolí na takové úrovni, která bude nejen splňovat požadavky předpisů, ale i oprávněné požadavky zájmových skupin.